Hoofdpagina
beeld
beschrijving
nieuw venster | < vorig item | volgend item >
   
 
Titel Kaart van de heerlijkheden Ossendrecht en Hoogerheide
Beschrijving Manuscriptkaart in kleur (manuscript kaart)
Signatuur 343-577
Datering 1746
Geografie Links: de Agger, de oude grens van Brabant en Zeeland. Boven: Woensdrecht en Hoogerheide. Onder: Ossendrecht
Maker D.W.C. Hattinga te Tholen (kopie van de verkleinde kopie door W.T. Hattinga in 1741 van de kopie door P.I. Adan van de kopie door W.Graat in 1739 van het origineel, dat door landmeter A.van Weel is samengesteld uit div.kaarten)
Schaal ca 1:15.000 (400 Bergse ofte Bloise Roeden)
Oriëntatie het noorden boven
Afmeting 47,5 x 57 cm
Reekstitel Atlas van Staats Braband in dry deelen. Atlas van Staats Braband met de naastaangelegen landen beginnende tot Lillo aan de Schelde (…)
Reeksnummer Eerste deel 28
Reeksmaker W.T., D.W.C. en A.Hattinga
Literatuur -BHIC, archiefnr 343: Collectie kaarten, prenten en tekeningen van het BHIC
-J. Keuning, De Hattinga's, in: Tijdschrift v.h.Koninklijk Aardrijkskundig Genootschap (KNAG), 55(1958), p.106-119
-C. Koeman, Handleiding voor de studie van de topografische kaarten van Nederland 1750-1850, Groningen 1963, p.35-51
-C. Koeman, Geschiedenis v.d.kartografie van Nederland (…), Alphen a.d.Rijn 1983, p.153-162
-W.J.M. Hoogendoorn-Beks/J.C.M. Hattinga Verschure, De Hattinga's en hun topografische atlassen, Utrecht/Alphen a.d.Rijn 1977
-F.W.J. Scholten, Militaire topografische kaarten en stadsplattegronden van Nederland 1579-1795, Alphen a.d.Rijn 1989, p.69-73, 91-96
Instelling BHIC
Collectie Kaarten, prenten en tekeningen
Hoofdpagina
beeld
beschrijving
nieuw venster | < vorig item | volgend item >