Hoofdpagina
beeld
beschrijving
nieuw venster | < vorig item | volgend item >
   
 
Titel [Merwede]
Beschrijving Op de achterzijde van de kaart in handschrift vermeld: Kaart v.d. Rivier de Merwede door Nicolaes Cruquius. Kaart met 5 afbeeldingen: 1. No 3. Caarte ofte Afteeckening van de Rivier de Merwede Van Gorinchem af benedenwaarts etc. formaat: 20.3 x 60.5. schaal: 13.8 cm. = 1900 Rhijnlandse, Delf, en Schielandse Roeden de 21 Rhijnlandse doen 20 Zuid Hollandse Roeden de 1970 Roeden doen Een Duytse Mijl de 50 duisent Roeden op de Kaart is de lengte van 1 Roede. 14.1 cm. = Een Duytse Mijl, 32 Stadien of 4 minute Latitudo Zijnde ook 4 Italiaanse Mijlen yder 1000 Passen de 3 Mylen een Uur gaens. 2. No 2. Doorsnijdingen van de Rivier ontrent den Ouden Wiel. formaat: 10 x 62. schaal: 18 cm. = 100 Rhijnlandse Roeden, voor dese Doorsnijdingen, de 2000 Roeden maken een Roede lengte. 3. Water-beweging aen 't Hoofd te Hardinks Veldt, Waargenomen. formaat: 12.6 x 12.1. schaal: niet vermeld. 4. No 4. Hoogte van den Dijk benoorden de Merwede, ten aansien van 't Waterpas, van de Rivier, en van 't Polder Land, daar benoorden: tusschen 't Dordrechtse [of Papendrechtse] en 't Loevesteynse Veer. formaat: 12.5 x 50.5. schaal: De Roed maet van Lengte, of van de Distantie der aengewesen Plaatsen is deselfde als de bovenstaende Kaert, alle de Plaatsen in Dese, Lootlynig onder de Bovenst: de Voetmaet van Hoogte, wederzyds gestelt, is 500 maal grooter, als in voornoemde Kaart, de 100 Voeten makende Een Voet. 5. De Daaglijkse Hoogte van 't Hoogste en 't Laagste Water in de Rivier, op de Aangetekende Maenden & Dagen, aan 't Hoofd te Hardinks Veld in 't Jaer 1729 & 1730 voor 't meerendeel Waargenomen, en de Overige tot het Water van Hardinks Veld gereduceert Waar door, met behulp van 't Bovenstaande, op yder Oogenblik, de Hoogte van 't Water, in de Relatie van Dijk en Landen, op alle de Plaatsen langs de bovenstaande Rivier, bij-na kan werden gevonden. formaat: 7.8 x 62.5. (gedrukte kaart)
Signatuur Generaliteitsland Brabant / Oost / Merwede / XVIII b (1)
Datering 1725 - 1750
Geografie Generaliteitsland Brabant / Oost / Merwede
Maker Cruquius, Nicolaes
Functie uitgever
Kenmerk kopergravure
Afmeting 51.5 x 63
Instelling UvT
Collectie Brabant-Collectie
Hoofdpagina
beeld
beschrijving
nieuw venster | < vorig item | volgend item >