Hoofdpagina
beeld
beschrijving
nieuw venster | < vorig item | volgend item >
   
 
Titel Caerte ende afmetinge van de limit Scheydinge tussen 't Quartier Van Antwerpen en Kempeland geleghen in de Meyerie van 's Bosch bij mij anders [...] gemeten ende gestelt ten verzoecke van de Heer Abr. Tempelaar Rentmr: over de Geertel: goederen aldaer geleghen sijnde ende dat alles volgens de verclaringe en aenwijsinge van oude ende gequalificeerde personen residerende in de naastgelegen dorpen hier over gerequireert, ter presentie van eenige Heeren uyt de Magistrature der stadt 's Hertogenbosch, ende hebbe dienvolgende de limitsteenen mitsg:de resp: Dorpen dewelcke van de limit palen haar verthoende ende condengesien werden nevens de Abdye van Postel gestelt op hare rechte proportie ende distantien. Actum dese geteeckent op den twaalfden september anno 1654 ende was ondergeteeckent J Bastingius gesworen landtmeter. synde dese Caarte uyt het groote in dusdane proportie vercleynt ende int nette gestelt door onder [...] op den 14e februar 1691 Esser nots
Beschrijving Rechtsonder in cartouche de tekst Caerte ... nots; rechtsboven in cartouche legenda; middenonder kompasroos; linksonder in cartouche schaal (manuscript kaart)
Signatuur Generaliteitsland Brabant / Oost / Meierij van 's-Hertogenbosch / 1691
(1)
Datering 1691
Geografie Generaliteitsland Brabant / Oost / Meierij van 's-Hertogenbosch
Schaal 7.6 cm. = Schale van 1600 Roeden Rijnlants
Oriëntatie Westen boven
Kenmerk pentekening, gekleurd
Afmeting 32 x 41.5
Instelling UvT
Collectie Brabant-Collectie
Hoofdpagina
beeld
beschrijving
nieuw venster | < vorig item | volgend item >