Hoofdpagina
beeld
beschrijving
nieuw venster | < vorig item | volgend item >
   
 
Titel Caa[rt] van het zuid en west quartie[r] des marquisaat van Bergen op ten Zoom, Gemaakt bij Mijn ondergeschreeven geadmitteerd Landmeeter ten versoeke van den Wel Ed Gestr Heer Raad en Theserier Generaal S. van Henneveld. Getrokken uijt de Caarten der Domeinen in die districten welke caarten meede door Mijn ondergeteekende geformeert zijn in den jaare 1783 en waarin met nummers aangehaald zijn alle S. Hen Domeinen conform de Reekening wegens de verantwoordinge van dien over den jaere 1781, verklaarende dat deeze daarmeede is accordeerende Excepte de nieuwe indijckingen sedert dien tijdt, welke volgens haere situatien op deeze caerte zijn gebragt. Actum Wouw den 21e Junij 17e Een en Negentig. [geteekend] B.A. Dan [sic] 1791 geadmit. Landmeter
Beschrijving Algemeen: linksonder schaal. Op de achterzijde van het meest linkse blad de tekst Caart ... Landmeter. Geplakt op karton, beschadigd. Deze kaart betrefthet eerste blad (manuscript kaart)
Signatuur Generaliteitsland Brabant / West / Markiezaat van Bergen op Zoom / 1791 (1.1)
Datering 1791
Geografie Generaliteitsland Brabant / West / Markiezaat van Bergen op Zoom
Schaal 13.1 cm. = Schalle van 500 Rhijnlandse Roeden van 12 Voeten a 12 Duym de Roede
Kenmerk pentekening, gekleurd
Afmeting 40.5 x 170
Omvang Vier bladen van 40.5 x 43 cm.
Instelling UvT
Collectie Brabant-Collectie
Hoofdpagina
beeld
beschrijving
nieuw venster | < vorig item | volgend item >