Hoofdpagina
beeld
beschrijving
nieuw venster | < vorig item | volgend item >
   
 
Titel Caarte van het Marquisaat van Bergen op ten Zoom Gemaakt en geformeerd door den ondergeschreven geadmitteerden Landmeter voor den Ed: Souverainen Raad en Leenhove van Braband en Landen van over Maaze in S' Gravenhage geadt verclare ten verzoeken van den weled. Heer G. Vermeulen deze kaarte seer exact gecopieerd te hebben en verklynt op 1/4 der voetmaat uit de Generale Domein Caarte des voors. Marquisaats die mede door mij geformeerd is in den jare 1783 uit differente accurate metingen en autenticque stukken met limiten voor zo verre daarop hebben bevonden alles seer accuraat nagecopieert en verbetert Actum Wouw den 9 van t' Jaar ons Heeren 1790 J.B. Adan 1790 geadt landt. Kopyen-Particulier Archiv
Beschrijving Linksonder kader met de tekst Caarte ... Archiv en schaal; rechtsboven kompasroos (manuscript kaart)
Signatuur Generaliteitsland Brabant / West / Markiezaat van Bergen op Zoom / 1790 (1)
Datering 1790
Geografie Generaliteitsland Brabant / West / Markiezaat van Bergen op Zoom
Schaal 6.1 cm. = 1000 Bloise Roeden
Oriëntatie Oosten boven
Kenmerk pentekening, gekleurd
Afmeting 48.5 x 69.5
Instelling UvT
Collectie Brabant-Collectie
Hoofdpagina
beeld
beschrijving
nieuw venster | < vorig item | volgend item >