Hoofdpagina
beeld
beschrijving
nieuw venster | < vorig item | volgend item >
   
 
Titel Kaart van domeingoederen onder Zevenbergen, behorend bij de legger dotatie prins Frederik, artikelnr 2 (Zevenbergen, sectie D1, 2; F1; G2; H1, I1, 3)
Beschrijving Kopie in twee delen van enkele kadastrale kaarten met in rood de sectiegrenzen en met onderstreping van de perceelsnummers die rijkseigendom zijn (gedrukte kaart)
Signatuur 585-231
Datering 1927 - 1941
Datum opmerking Gegevens bijgewerkt tot en met 1940
Geografie Bovenste deel: vanaf de spoorlijn Roosendaal-Rotterdam tot in de Kleine Schenkeldijksche Polder. Benedendeel: de genoemde polder en de kruisingen met resp.de spoorlijn Breda-Rotterdam, de rijksweg Breda-Moerdijk en de spoorlijn Lage Zwaluwe-'s-H-bosch
Maker onleesbaar
Functie Teekenaar der Domeinen
Schaal 1:2500
Oriëntatie het noordwesten boven
Afmeting 67 x 100 cm
Reekstitel Kaarten bij de leggers van de dotatie van prins Frederik
Reeksnummer 20
Literatuur -BHIC, archiefnr 585: Domeinen, inspectie 's-Hertogenbosch 1942-1994, Stukken van 1863-1973, inv.nr 231
-BHIC, hetzelfde nr,hetzelfde archief, inv.nr 82: Legger der corporele goederen, afkomstig van het vm.kantoor Zevenbergen betreffende vm.Kroondomeinen, 1939-1953
Instelling BHIC
Collectie Dienst der Domeinen Inspectie 's-Hertogenbosch 1942-1969
Hoofdpagina
beeld
beschrijving
nieuw venster | < vorig item | volgend item >