Hoofdpagina
beeld
beschrijving
nieuw venster | < vorig item | volgend item >
   
 
Titel Kaart van de heerlijkheid Berendrecht (B), met de hoge en de lage bedijkte landen
Beschrijving Manuscriptkaart in kleur met maten in de genummerde percelen (manuscript kaart)
Signatuur 343-558
Datering 1746
Geografie Midden links en onder: de grens met Zandvliet
Opmerkingen De kaart is het tweede gedeelte van één geheel
Maker D.W.C. Hattinga te Tholen (kopie van de door W.T. Hattinga in 1729 verkleinde kopie van het origineel door landmeter P.Hasenberg in 1695)
Schaal ca 1:10.000 (Schaale van 200 Roeden à 13,5 voeten Antwerps)
Oriëntatie het noorden boven
Afmeting 42,5 x 39,5 cm
Reekstitel Atlas van Staats Braband in dry deelen. Atlas van Staats Braband met de naastaangelegen landen beginnende tot Lillo aan de Schelde (…)
Reeksnummer Eerste deel 9
Reeksmaker W.T., D.W.C. en A.Hattinga
Literatuur -BHIC, archiefnr 343: Collectie kaarten, prenten en tekeningen van het BHIC
-J. Keuning, De Hattinga's, in: Tijdschrift v.h.Koninklijk Aardrijkskundig Genootschap (KNAG), 55(1958), p.106-119
-C. Koeman, Handleiding voor de studie van de topografische kaarten van Nederland 1750-1850, Groningen 1963, p.35-51
-C. Koeman, Geschiedenis v.d.kartografie van Nederland (…), Alphen a.d.Rijn 1983, p.153-162
-W.J.M. Hoogendoorn-Beks/J.C.M. Hattinga Verschure, De Hattinga's en hun topografische atlassen, Utrecht/Alphen a.d.Rijn 1977
-F.W.J. Scholten, Militaire topografische kaarten en stadsplattegronden van Nederland 1579-1795, Alphen a.d.Rijn 1989, p.69-73, 91-96
Instelling BHIC
Collectie Kaarten, prenten en tekeningen
Hoofdpagina
beeld
beschrijving
nieuw venster | < vorig item | volgend item >