Hoofdpagina
alleen beschrijving
  351 tot 360  van  622 resultaten  
  <<vorige |1|71|141|211|281|351|421|491|561volgende>>  
sorteer
searchtip  Zoeken

Klik op "toon beeld" om het volledige record te openen.

 
 
Titel Kaart, tot opheldering van het denkbeeld ter toepassing van een geregeld systema van over Laats-wijze af- en in-leidingen langs de rivieren. Dir: der Milit: Verkenningen. Bijlage La L Behoort bij het Rapport der Rivier kommissie do 13 September 1825
Beschrijving Twee bladen van 45.5 x 50.5. Rechtsonder de tekst Kaart ... rivieren en
schaal; linksonder in kader legenda. Buiten de kaartrand: linksonder de tekst Bijlage ... 1825; rechtsonder. Dir: ... Verkenningen (gedrukte kaart)
Signatuur Provincie Noord-Brabant / Oost / 1825 (1.1
Datering 1825
Geografie Provincie Noord-Brabant / Oost
Schaal 4.8 cm. = 14000 Ellen. 1:100.000
Kenmerk lithografie
Afmeting 45.5 x 101
Instelling UvT
Collectie Brabant-Collectie

 
Titel Kaart, tot opheldering van het denkbeeld ter toepassing van een geregeld systema van over Laats-wijze af- en in-leidingen langs de rivieren. Dir: der Milit: Verkenningen. Bijlage La L Behoort bij het Rapport der Rivier kommissie do 13 September 1825
Beschrijving Twee bladen van 45.5 x 50.5. Rechtsonder de tekst Kaart ... rivieren en schaal; linksonder in kader legenda. Buiten de kaartrand: linksonder de tekst Bijlage ... 1825; rechtsonder. Dir: ... Verkenningen (gedrukte kaart)
Signatuur Provincie Noord-Brabant / Oost / 1825 (1.2)
Datering 1825
Geografie Provincie Noord-Brabant / Oost
Schaal 14.8 cm. = 14000 Ellen. 1:100.000
Kenmerk lithografie
Afmeting 45.5 x 101
Instelling UvT
Collectie Brabant-Collectie

 
Titel Kaart, voorstellende de domaniale wateren, gelegen in Het Veld onder de gemeente Vlijmen in sectie F
Beschrijving Kadastrale kaart. Groene bies rondom rijkseigendommen. In rood de in de jaren na 1874 (?) gewijzigde situatie. (manuscript kaart)
Signatuur 100-264
Datering 1874
Geografie Gemeente Vlijmen, sectie F, bij grens met Engelen. Met Hooge Maasdijk, Zomerdijk, De Stroomen, grindweg naar 's-Hertogenbosch, Het Schaarhuis en De Schouten Wieltjes
Maker W.Fenedi
Functie landmeter Kadaster
Schaal 1:2500
Oriëntatie het noordwesten boven
Afmeting 67 x 101 cm
Literatuur -BHIC, archiefnr 100: Domeinkantoren in Noord-Brabant (1795) 1811-1941 (1980), Inventarissen van archieven van de ontvangers / rentmeesters / agenten der registratie en domeinen, Inleiding.
-Wilfried Boncquet, De administratie der Registratie en Domeinen, z.p. 1971 (Familia et Patria).
Instelling BHIC
Collectie Domeinkantoren 1811-1941

 
Titel Kaarte van den Overlaat door 't Land van Altena, Volgens 't Ontwerp van den Wel Edelen Gestrengen Heer Martinus van Barnevelt, Vrijheere van Noordeloos en Slingeland; heere van Engelen en Vlijmen, Oud-Heer van Krimpen aan den Lek, Raad en Oud-Burgemeester der Stad Gorinchem, enz. enz. Magerus, excudit. F. de Bakker, del. et fec.
Beschrijving Rechtsboven schaal; linksmidden kompasroos. Buiten de kaartrand: aan de onderzijde over de gehele breedte van de kaart de tekst Kaarte ... enz; linksonder Magerus, excudit; rechtsonder F. de Bakker del. et fec. (gedrukte kaart)
Signatuur Generaliteitsland Brabant / Oost / Land van Altena / XVIII B (1)
Datering 1750 - 1800
Geografie Generaliteitsland Brabant Oost Land van Altena
Maker Magerus, M.
Functie uitgever
Schaal 7.4 cm. = 400 Rhynlantsche Roeden
Kenmerk kopergravure
Afmeting 19.6 x 33.3
Instelling UvT
Collectie Brabant-Collectie

 
Titel Kaarte vertoonende den Loop van de Maaze en Merwede, midsgaders den Grooten Zuidhollandschen Waard, voor de bekende overstrooming van 't Jaar 1421. Gevolgd naar de Kaart van den Landmeeter N: Diert aan die van Gouda overgegeeven op den 26 July des Jaars 1565. D. Kuipers inv. et del. 1771. P. van Braam, excudit. J. von Jagen fecit, 1771
Beschrijving Rechtsboven in cartouche, versierd met engelenfiguren en een landelijk tafereeltje de tekst Kaarte ... 1565; onder dit cartouche D. Kuipers ... 1771; rechtsonder P. van Braam, excudit; linksonder J. van Jagen fecit, 1771 (gedrukte kaart)
Signatuur Generaliteitsland Brabant / West / Biesbosch / 1771 (1)
Datering 1771
Geografie Generaliteitsland Brabant / West / Biesbosch
Maker Kuipers, D.
Functie uitgever en graveur
Kenmerk kopergravure
Afmeting 24 x 56.5
Literatuur Tooley's Dictionary of mapmakers. Tring (UK), 1999. vol. 2
Instelling UvT
Collectie Brabant-Collectie

 
Titel Kaarten en Platen behoorende tot het werk , getiteld Proeve van een ontwerp tot scheiding der rivieren de Whaal en de Boven=Maas [...]
Beschrijving Betreft Plaat I. Voor volledige beschrijving zie: Provincie Noord-Brabant / Oost / Maas / 1823 (1)
Signatuur Provincie Noord-Brabant / Oost / Maas / 1823 (1.1)
Datering 1823
Geografie Provincie Noord-Brabant / Oost / Maas
Instelling UvT
Collectie Brabant-Collectie

 
Titel Kaarten en Platen behoorende tot het werk, getiteld Proeve van een ontwerp tot scheiding der rivieren de Whaal en de Boven=Maas [...]
Beschrijving Betreft: Plaat II. Voor volledige beschrijving zie: Provincie Noord-Brabant / OOst / Maas / 1823 (1)
Signatuur Provincie Noord-Brabant / Oost / Maas / 1823 (1.2)
Datering 1823
Geografie Provincie Noord-Brabant / Oost / Maas
Instelling UvT
Collectie Brabant-Collectie

 
Titel Kaarten en Platen behoorende tot het werk, getiteld Proeve van een ontwerp tot scheiding der rivieren de Whaal en de Boven=Maas [...]
Beschrijving Betreft: Plaat III. Voor volledige beschrijving zie: Provincie Noord-Brabant / Oost / Maas / 1823 (1)
Signatuur Provincie Noord-Brabant / Oost / Maas / 1823 (1.3)
Datering 1823
Geografie Provincie Noord-Brabant / Oost / Maas
Instelling UvT
Collectie Brabant-Collectie

 
Titel Kaarten en Platen behoorende tot het werk, getiteld Proeve van een ontwerp tot scheiding der rivieren de Whaal en de Boven=Maas [...]
Beschrijving Betreft: Plaat IV. Voor volledige beschrijving zie: Provincie Noord-Brabant / Oost / Maas / 1823 (1)
Signatuur Provincie Noord-Brabant / Oost / Maas / 1823 (1.4)
Datering 1823
Geografie Provincie Noord-Brabant / Oost / Maas
Instelling UvT
Collectie Brabant-Collectie

 
Titel Kaarten en Platen behoorende tot het werk, getiteld Proeve van een ontwerp tot scheiding der rivieren de Whaal en de Boven=Maas [...]
Beschrijving Betreft: Plaat V. Voor volledige beschrijving zie: Provincie Noord-Brabant / Oost / Maas / 1823 (1)
Signatuur Provincie Noord-Brabant / Oost / Maas / 1823 (1.5)
Datering 1823
Geografie Provincie Noord-Brabant / Oost / Maas
Instelling UvT
Collectie Brabant-Collectie