Hoofdpagina
alleen beschrijving
  281 tot 290  van  622 resultaten  
  <<vorige |1|71|141|211|281|351|421|491|561volgende>>  
sorteer
searchtip  Zoeken

Klik op "toon beeld" om het volledige record te openen.

 
 
Titel Kaart van de traverse der Beerssche Maas ten oosten van de Dieze. Steend. v. A.J. Bogaerts, Breda
Beschrijving Rechtsboven de tekst Kaart ... Dieze en de schaal; daaronder in kader gegevens over de Beerse overlaat; links in kader gegevens over de sluizen en overlaten; middenonder in kader toelichting op o.a. de verschillende polders; daaronder Steend. ... Breda (gedrukte kaart)
Signatuur Provincie Noord-Brabant / Oost / Beerse Maas / XIX c (1) (bis)
Datering 1850 - 1875
Geografie Provincie Noord-Brabant / Oost / Beerse Maas
Schaal 1 a 50.000
Kenmerk lithografie
Afmeting 44 x 96.5
Instelling UvT
Collectie Brabant-Collectie

 
Titel Kaart van de traverse van de Baardwijkse Overlaat met weergave van het rijshouten stortebed van de eigenlijke overlaatdam, de daarin gevallen gaten en de kolken boven en beneden de overlaatdam
Beschrijving Topografische kaart met links een kader waarin letters, verwijzend naar de gaten en kolken met de jaartallen van ontstaan (manuscript kaart)
Signatuur 1282-254
Datering 1812
Geografie Linksboven: Baardwijk. Rechts: een gedeelte van Drunen. Verder: de leidijken van de traverse, de overlaatdam en de zomersluiting zuidelijk daarvan
Schaal 1:5000
Oriëntatie het noorden boven
Afmeting 49 x 71 cm
Literatuur -BHIC, archiefnr 1282: Kaarten Rijkswaterstaat
-Christ Thijssen, De Baardwijksche Overlaat (1766-1911): Een uniek waterstaatkundig monument. In: Brabants Heem, vol.57 (2005), afl.1, p.24-34
-Chr. Thijssen, De werking van de Baardwijkse Overlaat. In: De Klopkei, vol.2/3, jg 24(2000), p.41-46
-G.P.van de Ven (red.), Leefbaar laagland; Geschiedenis van de waterbeheersing en landaanwinning in Nederland, Utrecht 2003 (5e druk), p.168-174
Instelling BHIC
Collectie Kaarten Rijkswaterstaat

 
Titel Kaart van de Vrijheid Etten, gemaakt om het verschil aan te duiden tussen het gebied onder de schepenbank van Etten en dat onder die van de Palen van de Hoeven in Etten
Beschrijving Manuscriptkaart in kleur met veel toponiemen (manuscript kaart)
Signatuur 343-1969
Datering 1780
Datum opmerking Geen datum genoemd, maar moet tegen einde 18e eeuw zijn
Geografie Rechts: de rivier de Mark. Linksboven: Sprundel. Rechtsboven: Hoeven. Onder: het Liesbosch
Schaal ca 1:18.000 (Schaal van 400 Roeden Ettense Landmaat)
Oriëntatie het westzuidwesten boven
Afmeting 44 x 74 cm
Literatuur -BHIC, archiefnr 343: Collectie kaarten, prenten en tekeningen van het BHIC
Instelling BHIC
Collectie Kaarten, prenten en tekeningen

 
Titel Kaart van den Loop der Rivieren de Rhyn, de Maas, de Waal, de Merwe, en de Lek, door de Provincien van Gelderland, Holland en Utrecht C. Velsen delin. Is. Tirion Excud: Amsterdam
Beschrijving Gradenverdeling in de randen. Linksboven in kader de tekst Kaart ... Utrecht; legenda, schaal, C. Velsen delin. en Is. Tirion Excud: Amsterdam; linksboven kompasroos. Buiten de kaartrand: aan de onderzijde Profil der rivier van de Noord Zee tot Emmerik. In de kaart zijn op twee plaatsen aantekeningen gemaakt op aparte papierstroken die over de kaart zijn heen geplakt. Linksonder gestempeld; op enkele plaatsen geplakt (gedrukte kaart)
Signatuur Generaliteitsland Brabant / Oost / Maas / XVIII c (1
Datering 1750 - 1775
Geografie Generaliteitsland Brabant / Oost / Maas
Maker Velsen, C.
Functie graveur
Schaal 7.8 cm. = 5 Fransche Mijlen of Uuren gaans. 7.8 cm. = 15 Italiaansche Mijlen of Minuten der Breedte
Kenmerk kopergravure, gekleurd
Afmeting 25 x 42.5
Instelling UvT
Collectie Brabant-Collectie

 
Titel Kaart van den Polder het Laag Hemaal 1884. Lith. A.J. Bogaerts Breda
Beschrijving Middenboven de tekst Kaart ... 1884; rechtsonder kompasroos; middenonder schaal; aan de rechter- en linkerzijde tabellen met de oppervlakten van de percelen. Buiten de kaartrand: middenonder Lith. ... Breda. Randen beschadigd (gedrukte kaart)
Signatuur Provincie Noord-Brabant / Oost / Laag Hemaal / 1884 (1)
Datering 1884
Geografie Provincie Noord-Brabant / Oost / Laag Hemaal
Schaal 1 a 7.500
Kenmerk lithografie
Afmeting 69 x 99
Instelling UvT
Collectie Brabant-Collectie

 
Titel Kaart van domeingoederen onder Zevenbergen, behorend bij de legger dotatie prins Frederik, artikelnr 2 (Zevenbergen, sectie D1, 2; F1; G2; H1, I1, 3)
Beschrijving Kopie in twee delen van enkele kadastrale kaarten met in rood de sectiegrenzen en met onderstreping van de perceelsnummers die rijkseigendom zijn (gedrukte kaart)
Signatuur 585-231
Datering 1927 - 1941
Datum opmerking Gegevens bijgewerkt tot en met 1940
Geografie Bovenste deel: vanaf de spoorlijn Roosendaal-Rotterdam tot in de Kleine Schenkeldijksche Polder. Benedendeel: de genoemde polder en de kruisingen met resp.de spoorlijn Breda-Rotterdam, de rijksweg Breda-Moerdijk en de spoorlijn Lage Zwaluwe-'s-H-bosch
Maker onleesbaar
Functie Teekenaar der Domeinen
Schaal 1:2500
Oriëntatie het noordwesten boven
Afmeting 67 x 100 cm
Reekstitel Kaarten bij de leggers van de dotatie van prins Frederik
Reeksnummer 20
Literatuur -BHIC, archiefnr 585: Domeinen, inspectie 's-Hertogenbosch 1942-1994, Stukken van 1863-1973, inv.nr 231
-BHIC, hetzelfde nr,hetzelfde archief, inv.nr 82: Legger der corporele goederen, afkomstig van het vm.kantoor Zevenbergen betreffende vm.Kroondomeinen, 1939-1953
Instelling BHIC
Collectie Dienst der Domeinen Inspectie 's-Hertogenbosch 1942-1969

 
Titel Kaart van een Gedeelte van de Langstraat met den Overlaat tussen Baartwijk en Drunen mitsgaders het front Van Sprang benevens de Buiten en binnen Inundatien die door de Oosterhouwts Hagoorts en Heusdense Sluizen geformeert worden. D.G.B. Dalhof 1779
Beschrijving Rechtsonder de tekst Kaart ... 1779 en schaal. Twee op karton geplakte bladen van 37.5 en 36.5 cm. breed; links van het midden aan de onderzijde gestempeld (manuscript kaart)
Signatuur Generaliteitsland Brabant / Oost / Langstraat / 1779 (1.1)
Datering 1779
Geografie Generaliteitsland Brabant / Oost / Langstraat
Schaal 12.5 cm. = 700 Rijnlandse Roeden of 1/2 Uur gaans
Kenmerk pentekening, gekleurd
Afmeting 23.5 x 74
Instelling UvT
Collectie Brabant-Collectie

 
Titel Kaart van een Gedeelte van de Langstraat met den Overlaat tussen Baartwijk en Drunen mitsgaders het front Van Sprang benevens de Buiten en binnen Inundatien die door de Oosterhouwts Hagoorts en Heusdense Sluizen geformeert worden. D.G.B. Dalhof 1779
Beschrijving Rechtsonder de tekst Kaart ... 1779 en schaal. Twee op karton geplakte bladen van 37.5 en 36.5 cm. breed; links van het midden aan de onderzijde gestempeld (manuscript kaart)
Signatuur Generaliteitsland Brabant / Oost / Langstraat / 1779 (1.2)
Datering 1779
Geografie Generaliteitsland Brabant / Oost / Langstraat
Schaal 12.5 cm. = 700 Rijnlandse Roeden of 1/2 Uur gaans
Kenmerk pentekening, gekleurd
Afmeting 23.5 x 74
Instelling UvT
Collectie Brabant-Collectie

 
Titel Kaart van een geslecht retranchement in de gemeente Waspik
Beschrijving Kadastrale Kaart (Sectie D van gemeente Waspik) met links het retranchement (manuscript kaart)
Signatuur 109-1774
Datering 1877
Geografie Sectie D van de gemeente Waspik heet Boven Kerk Binnen. Onderaan een deel van de dorpskom van Waspik. Rode streepjes en puntjes geven het tracé weer van de aan te leggen spoorlijn 's-Hertogenbosch-Lage Zwaluwe
Schaal 1:2500
Oriëntatie het noordnoordoosten boven
Afmeting 45 x 63 cm
Literatuur -BHIC, archiefnr 109: Dienst der Genie in de provincie Noord-Brabant 1735-1986, Inleiding op de inventaris
-Wim Sars, Plan De Vest. In: 29e Periodiek van de Heemkundekring "Op 't goede spoor" Waspik, nov.2006, p.76-80
Instelling BHIC
Collectie Dienst der Genie in de Provincie Noord-Brabant 1735-1979

 
Titel Kaart van een hoeve met percelen land bij Tulder in de omgeving van Hilvarenbeek
Beschrijving Manuscriptkaart in kleur (manuscript kaart)
Signatuur 343-32
Datering 1800 - 1900
Datum opmerking Geen datum genoemd
Geografie De hoeve bevindt zich in het midden
Opmerkingen Kaart is nagetekend van een vermoedelijk 17e-eeuws origineel
Schaal ca 1:2700
Oriëntatie het noordwesten boven
Afmeting 35,5 x 54,5 cm
Literatuur -BHIC, archiefnr 343: Collectie kaarten, prenten en tekeningen van het BHIC
Instelling BHIC
Collectie Kaarten, prenten en tekeningen