Hoofdpagina
alleen beschrijving
  211 tot 220  van  622 resultaten  
  <<vorige |1|71|141|211|281|351|421|491|561volgende>>  
sorteer
searchtip  Zoeken

Klik op "toon beeld" om het volledige record te openen.

 
 
Titel Kaart van de Gemeenten Dennenburg, Deursen, Huisseling, Herpen Neerloon, Reek, Langel bevattende de wegen en de benaming van eenige landerijen van die Gemeenten vervaardigd door R.A.A. Van Claarenbeek Burgemeester van Ravenstein en opgedragen aan het Genootschap van kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant te 'S Bosch 1862
Beschrijving Rechtsboven de tekst Kaart ... 1862. Linksonder in de kaart gestempeld (manuscript kaart)
Signatuur Provincie Noord-Brabant / Oost / Ravenstein / 1862 (1)
Datering 1862
Geografie Provincie Noord-Brabant / Oost / Ravenstein
Kenmerk pentekening, gekleurd
Afmeting 46.5 x 62
Instelling UvT
Collectie Brabant-Collectie

 
Titel Kaart van de Graaflijkheidsplaat in de rivier de Maas en de aangrenzende zuidelijke Maasoever
Beschrijving Kopie van de kadastrale minuutplans van de gemeenten Giessen en Andel met potloodaantekeningen (manuscript kaart)
Signatuur 1282-147
Datering 1839
Geografie Boven: de Gelderse Maasoever met het Munnikenland en de Polder van Poederoyen en Brakel. Midden: de Graaflijkheidsplaat met twee dammen. Onder: de andere Maasoever met De Struikwaarden
Opmerkingen De potloodnotities bevatten informatie over de verlanding van de zijarm van de Maas en over de totstandkoning van beide dammen
Schaal [1:2500]
Oriëntatie het noordoosten boven
Afmeting 33 x 50 cm
Literatuur -BHIC, archiefnr 1282: Kaarten Rijkswaterstaat
Instelling BHIC
Collectie Kaarten Rijkswaterstaat

 
Titel Kaart van de grensscheiding tussen de aanwassen van de polders Ruigenhil en De Oude Heiningen, en van de nieuw gegraven haven in de aanwassen voor De Oude Heiningen
Beschrijving Topografische kaart in kleur met uitgebreide toelichting (manuscript kaart)
Signatuur 310-26.3
Datering 1783
Geografie Links: het Volkerak. Rechts: de Polder van de Ruigenhil en het gehucht Helwijk
Maker P.A. Ketelaar te Raamsdonk en Huibert Willemsz. Maris te Fijnaart
Functie landmeters
Schaal ca 1:7500
Oriëntatie het noorden boven
Afmeting 49 x 65 cm
Literatuur -BHIC, archiefnr 310: Van der Poest-Clement 1300-1865
Instelling BHIC
Collectie Van der Poest-Clement

 
Titel Kaart van de grensscheiding tussen de dorpen Uden en Boekel
Beschrijving Manuscriptkaart in kleur (manuscript kaart)
Signatuur 343-158
Datering 1794
Geografie Udense, Boekelse en een gedeelte van de overige Land van Ravensteinse Peel ten zuiden van de Udense Berg, tussen Mill, Deurne, Boekel en Uden
Opmerkingen De landmetersverklaring verwijst naar het accoord tussen Gemert en het Land van Ravenstein van 2 mei 1669 en de bijbehorende kaart van 1664 (zie kaart 343-157). Het accoord gaat over het grensverloop tussen het Land van Ravenstein en Gemert in de buurt van Boekel
Maker Adr.Coppens
Functie landmeter
Schaal ca 1:14.000
Oriëntatie het oosten boven
Afmeting 62,5 x 97,5 cm
Literatuur -BHIC, archiefnr 343: Collectie kaarten, prenten en tekeningen van het BHIC
Instelling BHIC
Collectie Kaarten, prenten en tekeningen

 
Titel Kaart van de heerlijkheden Ossendrecht en Hoogerheide
Beschrijving Manuscriptkaart in kleur (manuscript kaart)
Signatuur 343-577
Datering 1746
Geografie Links: de Agger, de oude grens van Brabant en Zeeland. Boven: Woensdrecht en Hoogerheide. Onder: Ossendrecht
Maker D.W.C. Hattinga te Tholen (kopie van de verkleinde kopie door W.T. Hattinga in 1741 van de kopie door P.I. Adan van de kopie door W.Graat in 1739 van het origineel, dat door landmeter A.van Weel is samengesteld uit div.kaarten)
Schaal ca 1:15.000 (400 Bergse ofte Bloise Roeden)
Oriëntatie het noorden boven
Afmeting 47,5 x 57 cm
Reekstitel Atlas van Staats Braband in dry deelen. Atlas van Staats Braband met de naastaangelegen landen beginnende tot Lillo aan de Schelde (…)
Reeksnummer Eerste deel 28
Reeksmaker W.T., D.W.C. en A.Hattinga
Literatuur -BHIC, archiefnr 343: Collectie kaarten, prenten en tekeningen van het BHIC
-J. Keuning, De Hattinga's, in: Tijdschrift v.h.Koninklijk Aardrijkskundig Genootschap (KNAG), 55(1958), p.106-119
-C. Koeman, Handleiding voor de studie van de topografische kaarten van Nederland 1750-1850, Groningen 1963, p.35-51
-C. Koeman, Geschiedenis v.d.kartografie van Nederland (…), Alphen a.d.Rijn 1983, p.153-162
-W.J.M. Hoogendoorn-Beks/J.C.M. Hattinga Verschure, De Hattinga's en hun topografische atlassen, Utrecht/Alphen a.d.Rijn 1977
-F.W.J. Scholten, Militaire topografische kaarten en stadsplattegronden van Nederland 1579-1795, Alphen a.d.Rijn 1989, p.69-73, 91-96
Instelling BHIC
Collectie Kaarten, prenten en tekeningen

 
Titel Kaart van de heerlijkheden Zuidgeest en Woensdrecht
Beschrijving Manuscriptkaart in kleur (manuscript kaart)
Signatuur 343-580
Datering 1746
Geografie Links: de Schelde. Boven: Borgvliet. Daaronder: Zuidgeest en Woensdrecht. Onder: Hoogerheide. Rechtsonder: Huybergen
Maker D.W.C. Hattinga te Tholen (kopie van de verkleinde kopie door W.T. Hattinga in 1743 van het origineel door landmeter P.I. Adan in 1743)
Schaal ca 1:14.000 (Schaal van 400 Bloische Roeden)
Oriëntatie het noorden boven
Afmeting 47 x 57 cm
Reekstitel Atlas van Staats Braband in dry deelen. Atlas van Staats Braband met de naastaangelegen landen beginnende tot Lillo aan de Schelde (…)
Reeksnummer Eerste deel 31
Reeksmaker W.T., D.W.C. en A.Hattinga
Literatuur -BHIC, archiefnr 343: Collectie kaarten, prenten en tekeningen van het BHIC
-J. Keuning, De Hattinga's, in: Tijdschrift v.h.Koninklijk Aardrijkskundig Genootschap (KNAG), 55(1958), p.106-119
-C. Koeman, Handleiding voor de studie van de topografische kaarten van Nederland 1750-1850, Groningen 1963, p.35-51
-C. Koeman, Geschiedenis v.d.kartografie van Nederland (…), Alphen a.d.Rijn 1983, p.153-162
-W.J.M. Hoogendoorn-Beks/J.C.M. Hattinga Verschure, De Hattinga's en hun topografische atlassen, Utrecht/Alphen a.d.Rijn 1977
-F.W.J. Scholten, Militaire topografische kaarten en stadsplattegronden van Nederland 1579-1795, Alphen a.d.Rijn 1989, p.69-73, 91-96
Instelling BHIC
Collectie Kaarten, prenten en tekeningen

 
Titel Kaart van de heerlijkheid Berendrecht (B), met de hoge en de lage bedijkte landen
Beschrijving Manuscriptkaart in kleur met maten in de genummerde percelen (manuscript kaart)
Signatuur 343-558
Datering 1746
Geografie Midden links en onder: de grens met Zandvliet
Opmerkingen De kaart is het tweede gedeelte van één geheel
Maker D.W.C. Hattinga te Tholen (kopie van de door W.T. Hattinga in 1729 verkleinde kopie van het origineel door landmeter P.Hasenberg in 1695)
Schaal ca 1:10.000 (Schaale van 200 Roeden à 13,5 voeten Antwerps)
Oriëntatie het noorden boven
Afmeting 42,5 x 39,5 cm
Reekstitel Atlas van Staats Braband in dry deelen. Atlas van Staats Braband met de naastaangelegen landen beginnende tot Lillo aan de Schelde (…)
Reeksnummer Eerste deel 9
Reeksmaker W.T., D.W.C. en A.Hattinga
Literatuur -BHIC, archiefnr 343: Collectie kaarten, prenten en tekeningen van het BHIC
-J. Keuning, De Hattinga's, in: Tijdschrift v.h.Koninklijk Aardrijkskundig Genootschap (KNAG), 55(1958), p.106-119
-C. Koeman, Handleiding voor de studie van de topografische kaarten van Nederland 1750-1850, Groningen 1963, p.35-51
-C. Koeman, Geschiedenis v.d.kartografie van Nederland (…), Alphen a.d.Rijn 1983, p.153-162
-W.J.M. Hoogendoorn-Beks/J.C.M. Hattinga Verschure, De Hattinga's en hun topografische atlassen, Utrecht/Alphen a.d.Rijn 1977
-F.W.J. Scholten, Militaire topografische kaarten en stadsplattegronden van Nederland 1579-1795, Alphen a.d.Rijn 1989, p.69-73, 91-96
Instelling BHIC
Collectie Kaarten, prenten en tekeningen

 
Titel Kaart van de heerlijkheid en het dorp Mierlo
Beschrijving Manuscriptkaart in kleur, met de grenzen van de heerlijkheid, gemarkeerd met de letters A-R. Met uitgebreide toelichting (manuscript kaart)
Signatuur 343-1710
Datering 1800
Geografie Linksboven: Helmond. Rechtsboven; Lierop en Someren. Midden onder: Geldrop. Linksonder: Nuenen. Links: Stiphout
Opmerkingen De kaart is een kopie van een kaart uit 1756, die weer een kopie is van een origineel uit 1706
Maker Adr.Coppens (kopie 1756: Jan F.van de Weijer uit Boxtel; origineel 1706: Hendrick van Houtert)
Functie landmeter
Schaal ca 1:11.000 (1 kwartier gaans = 8,8 cm)
Oriëntatie het oosten boven
Afmeting 67 x 102 cm
Literatuur -BHIC, archiefnr 343: Collectie kaarten, prenten en tekeningen van het BHIC
-Jean Coenen, Mierlo van oorsprong tot heden: Overzicht van de geschiedenis van Mierlo, Mierlo 2004
Instelling BHIC
Collectie Kaarten, prenten en tekeningen

 
Titel Kaart van de heerlijkheid Gansoijen met kasteel, veerhuis, galg en de percelen met de namen vande eigenaars
Beschrijving Eenvoudige manuscriptkaart (manuscript kaart)
Signatuur 343-1395
Datering 1790
Datum opmerking Geen datum genoemd, maar moet tegen eind 18e eeuw zijn
Geografie Rechtsonder: het dorp Gansoijen. Onder: de Oude Maas en de grens met Waalwijk. Boven en links: de grens met het Land van Heusden
Schaal ca 1:2500
Oriëntatie het noordoosten boven
Afmeting 39 x 40 cm
Literatuur -BHIC, archiefnr 343: Collectie kaarten, prenten en tekeningen van het BHIC
Instelling BHIC
Collectie Kaarten, prenten en tekeningen

 
Titel Kaart van de heerlijkheid Onsenoord met de aldaar gelegen landgoederen en de grensscheiding tussen Onsenoort en Nieuwkuijk
Beschrijving Manuscriptkaart in kleur; enkele registers met perceelsmaten (manuscript kaart)
Signatuur 343-1756
Datering 1688
Geografie Links: de Haarsteeg. Boven: de Vlijmense Wetering. Rechts: de Langstraat. Onder: de grens met Nieuwkuijk
Maker J.de Smet
Schaal ca 1:4340 (Schaal van 80 Bossche Roeden)
Oriëntatie het oosten boven
Afmeting 43 x 82 cm
Literatuur -BHIC, archiefnr 343: Collectie kaarten, prenten en tekeningen van het BHIC
Instelling BHIC
Collectie Kaarten, prenten en tekeningen