Hoofdpagina
beeld met beschrijving
  1 tot 10  van  622 resultaten  
   |1|71|141|211|281|351|421|491|561volgende>>  
sorteer
searchtip  Zoeken

Klik op de thumbnails om de beelden groter te bekijken en om de volledige beschrijving te zien.
Klik op "beschrijving" om de beschrijving links te tonen.

thumbnail
Titel 52 Venloo W. Herzien tot 1917. Uitgave 1920. Samengesteld naar gegevensvan de Militaire Verkenningen. Ministerie van Defensie. Topografische Inrichting. De Auteursrechten zijn voorbehouden ten behoeve van den Staat der Nederlanden. Nadruk verboden. Verkend in 1837 en 1843. Herzien tot 1917. Uitgave 1920
Beschrijving Gradenverdeling in de randen; ruiten op de kaart. Buiten de kaartrand: rechtsboven de tekst 52 Venloo W; linksonder Topografische ... verboden; middenonder schaal; rechtsonder Verkend ... 1920. Op de achterzijde de tekst 52 ... verboden, schaal en schematisch overzicht van de nummers van de kaarten van de aangrenzende gebieden. Topografische en militaire kaart van Nederland; blad 52 W (gedrukte kaart)
Signatuur Provincie Noord-Brabant / Oost / Peel / 1920 (1)
Datering 1920
Geografie Provincie Noord-Brabant / Oost / Peel
Schaal 1:50.000
Kenmerk lithografie, gekleurd
Afmeting 49.5 x 40
Instelling UvT
Collectie Brabant-Collectie
thumbnail
Titel A Plan of Breda with the Adjacent Countries by T. Jefferys Geographer to his Royal Highness The Prince
Beschrijving In kaart: rechtsboven kader met de tekst A Plan ... Prince; links daarvan kompasroos; rechtsonder schaal. Moet linksonder afgesneden; middenboven gevlekt (gedrukte kaart)
Signatuur Generaliteitsland Brabant / West / Breda / XVIII b/c (1)
Datering 1725 - 1775
Geografie Generaliteitsland Brabant West Breda
Schaal 3 cm. = 3 English Miles. 3.5 cm. = A Dutch Mile. 4.4 cm. = A German Mile
Kenmerk kopergravure, gekleurd
Afmeting 26.5 x 25.5
Instelling UvT
Collectie Brabant-Collectie
thumbnail
Titel Abbeldinig des Furstendom Brabant mit die aengrender Lander 1624
Beschrijving In afbeelding: rechtsonder kompasroos. Buiten afbeelding: langs gehele bovenzijde Abbeldinig ... 1624 (gedrukte kaart)
Signatuur Hertogdom Brabant / 1624 (1)
Datering 1624
Geografie Hertogdom Brabant
Oriëntatie Westen boven
Kenmerk kopergravure
Afmeting 25.4 x 30.2
Instelling UvT
Collectie Brabant-Collectie
thumbnail
Titel Accuratissima Ditionis Sylvae-Ducensis Tabula. Amstelodami Sumptibus Henrici Hondii
Beschrijving In afbeelding: linksonder cartouche met de tekst Accuratissima ... Hondii, daarnaast schaal; linksboven cartouche met opdracht. Op achterzijde gedrukte tekst met de titel Beschryvinghe van de Meyerye ende de Stadt 's Hertogenbosse, met de Landen daer ontrent gheleghen, en gepagineerd 4L (gedrukte kaart)
Signatuur Hertogdom Brabant / Oost / Meierij van 's-Hertogenbosch / 1634 (1)
Datering 1634
Geografie Hertogdom Brabant / Oost / Meierij van 's-Hertogenbosch
Maker Hondius, Henricus
Functie uitgever
Schaal 5.3 cm. = Milliare Germanicum cummune
Kenmerk kopergravure, gekleurd
Afmeting 40.6 x 52.3
Literatuur Koeman; dl. II, blz. 370, nr. 173
Instelling UvT
Collectie Brabant-Collectie
thumbnail
Titel Accuratissima ditionis Sylvae-Ducensis tabula. Amstelodami Sumptibus Henrici Hondii
Beschrijving Linksonder eenvoudig cartouche met de tekst Accuratissima ... Hondii; daarnaast in kader de schaal; linksonder eenvoudig cartouche met Amplissimis, consultissimis prudentissimo, Dominis Dominis Henrico de Bargaigne (enz.). Henricus Hondius; in cartouche linksonder in handschrift 1629. Op de achterzijde gedrukte tekst Description de la forte ville de Bolduc, Et de son Terroir, avec son dernier siege (gedrukte kaart)
Signatuur Hertogdom Brabant / Oost / 1633 (1)
Datering 1633
Geografie Hertogdom Brabant / Oost
Maker Hondius, Henricus (1624-1651)
Functie uitgever
Schaal 5.3 cm. = 4 Milliare Germanicorum commune
Kenmerk kopergravure
Afmeting 41 x 52
Literatuur Koeman, dl. II, blz. 356, nr. (43)
Instelling UvT
Collectie Brabant-Collectie
thumbnail
Titel Afmeetinge van alsulke Velden, Dijken, Wegen en Uitwateringen, als by dese Kaarte vertoont word, nemenden zijn begin van de stad van s'Hertogen-bosch, langs de Loonse Vaart tot aan de Houvenaars Dijk, en hebben aldaar bevonden in den voorsz. Dijk twee Inbraacken, mitsgaders nog vier inbraacken daar ontrent gelegen, dewelke door de hoog Wateren van desen Jare 1658 [...] geteykent [...] alles met de Rhijnlantsche Mate, Anno 1658. [...] welke voorsz Meetinge en Afpeylinge by mijn onderschrevene is gedaan, door Ordre van de E: Heere Magistraten der Hooft-Stad s'Hertogenbosch-bosch. By myn J. Bastingius geswooren en geadmitteert landmeeter, 1658
Beschrijving Zes aaneengeplakte bladen van 29.5 x 45.5 cm. Rechtsboven
in kader de tekst Afmeetinge ... Lantmeeter, 1658 en legenda; op
linkerboven kaart, rechtsboven kompasroos; middenonder schaal. Onder de
kaart is geplakt Memorie (...) dienende tot verklaringe (...) uitgegeven
te 's-Hertogenbosch bij J. Scheffer, 1701. Los bij deze kaart is gevoegd
eenzelfde Memorie, zonder uitgever en datum (gedrukte kaart)
Signatuur Generaliteitsland Brabant / Oost / Langstraat / 1658 (1)
Datering 1758
Geografie Generaliteitsland Brabant / Oost / Langstraat
Opmerkingen Zie ook Generaliteitsland
Brabant, Oost, Langstraat, 1757 (1) / 1757 (1) (bis)
Maker Bastingius, J.
Functie landmeter
Schaal 23.2 cm. = Dese Linie is
int geheel Langh 1600 Rynlantse Roeden sijnde een uyr gaens
Oriëntatie Zuiden boven
Kenmerk kopergravure
Afmeting 60 x 136
Instelling UvT
Collectie Brabant-Collectie
thumbnail
Titel Afmeetingen van alsulke Velden, Dijken, Wegen en Uitwateringen, als by dese Kaarte vertoont word, nemenden zijn begin van de stad van s'Hertogen-bosch, langs de Loonse Vaart tot aan de Houvenaars Dijk, en hebben aldaar bevonden in den voorsz. Dijk twee Inbraacken, mitsgaders nog vier inbraacken daar ontrent gelegen, dewelke door de hooge Wateren van desen Jare 1658 [...] geteykent [...] alles met de Rhijnlantsche Mate, Anno 1658. [...] welke voorsz Meetinge en Afpeylinge by mijn ondergeschrevene is gedaan, door ordre van de E: Heere Magistraten der Hooft-Stad 's-Hertogen-bosch. By myn J. Bastingius geswooren en geadmitteert Landmeeter, 1658
Beschrijving Rechtsboven in kader de tekst Afmeetingen ... Landmeter,
1658 en legenda; middenonder schaal; op linkerboven kaart, rechtsboven,
kompasroos. Bestaat uit zes aan elkaar geplakte bladen. Onder deze kaart
is geplakt Memorie (...) dienende tot verklaringe; met: Byvoegsel tot
Occasie van het herdrukken van deze Kaart in den Jaare 1757. Randen
beschadigd (gedrukte kaart)
Signatuur Generaliteitsland Brabant / Oost / Langstraat / 1757 (1)
Datering 1757
Geografie Generaliteitsland Brabant / Oost / Langstraat
Opmerkingen Zie ook: Generaliteitsland Brabant, Oost, Langstraat, 1658 (1)
Maker Bastingius, J.
Functie landmeter
Schaal 23.2 cm. = Dese Linie is
int geheel Langh 1600 Rynlantse Roeden sijnde een uyr gaans
Oriëntatie Zuiden boven
Kenmerk kopergravure
Afmeting 60 x 136
Instelling UvT
Collectie Brabant-Collectie
thumbnail
Titel Afstands-wijzer der Provincie Noord-Braband. Uitgegeven door H. Palier en Zoon te 's-Hertogenbosch. J. Burgers fecit. Van Baarsel en Tuyn sculps
Beschrijving Linksboven de tekst Afstands-wijzer ... 's-Hertogenbosch; rechtsonder in kader Namen der Plaatsen met Afstanden van de Hooftplaatsen der Provincie, Arrondissementen, Kantons - Lengte der Zuid Willems vaart van de Kleine Hekel te 's-Hertogenbosch; buiten de kaartrand, linksonder J. Burgers fecit; rechtsonder van Baarsel en Tuyn, sculps. Tussen de plaatsen zijn lijnen getrokken met daarbij de afstand tussen deze plaatsen in uren gaans. Gevouwen, rechts, op de vouw gescheurd, geplakt (gedrukte kaart)
Signatuur Provincie Noord-Brabant / XIX b (2)
Datering 1825 - 1850
Geografie Provincie Noord-Brabant
Schaal de uren zijn van 5.555 ellen of 20 op de graad
Kenmerk kopergravure
Afmeting 51 x 74.5
Instelling UvT
Collectie Brabant-Collectie
thumbnail
Titel Baronie de Breda D. de la Feuille A Amsterdam
Beschrijving Linksonder in cartouche de tekst Baronie ... Amsterdam; linksboven in banderol schaal; daarnaast kompasroos; rechtsonder schaal (gedrukte kaart)
Signatuur Generaliteitsland Brabant / West / Baronie vn Breda / XVIII a (1)
Datering 1701 - 1725
Geografie Generaliteitsland Brabant West Baronie van Breda
Maker Feuille, Daniel de la (werkzaam ca. 1683-1709)
Functie uitgever
Schaal 3.4 cm. = 1 Milliaria Germanica Communia
Kenmerk kopergravure
Afmeting 15.4 x 22.8
Literatuur Koeman, dl. II, blz. 245, nr. (38) 6: de oorspronkelijk uitgave van de Atlas Portatif, 1702
Instelling UvT
Collectie Brabant-Collectie
thumbnail
Titel Bekrachtiging van eene overeenkomst met de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen betreffende den aanleg en de exploitatie van een spoorweg van Eindhoven naar Weert [Bijlage van de Memorie van Antwoord] Lth. v. Gebrs. J. & H. v. Langenhuysen; den Haag
Beschrijving Buiten de kaartrand: bovenzijde de tekst Bekrachtiging ... Antwoord); linksonder legenda; middenonder schaal ;rechtsonder Lith ... Haag (gedrukte kaart)
Signatuur Provincie Noord-Brabant / Oost / XX a (1)
Datering 1901 - 1925
Geografie Provincie Noord-Brabant / Oost
Schaal 1 x 200.000
Kenmerk lithografie
Afmeting 34.5 x 41
Instelling UvT
Collectie Brabant-Collectie