Hoofdpagina
beeld
beschrijving
nieuw venster | < vorig item | volgend item >
   
 
Titel Afmeetingen van alsulke Velden, Dijken, Wegen en Uitwateringen, als by dese Kaarte vertoont word, nemenden zijn begin van de stad van s'Hertogen-bosch, langs de Loonse Vaart tot aan de Houvenaars Dijk, en hebben aldaar bevonden in den voorsz. Dijk twee Inbraacken, mitsgaders nog vier inbraacken daar ontrent gelegen, dewelke door de hooge Wateren van desen Jare 1658 [...] geteykent [...] alles met de Rhijnlantsche Mate, Anno 1658. [...] welke voorsz Meetinge en Afpeylinge by mijn ondergeschrevene is gedaan, door ordre van de E: Heere Magistraten der Hooft-Stad 's-Hertogen-bosch. By myn J. Bastingius geswooren en geadmitteert Landmeeter, 1658
Beschrijving Rechtsboven in kader de tekst Afmeetingen ... Landmeter,
1658 en legenda; middenonder schaal; op linkerboven kaart, rechtsboven,
kompasroos. Bestaat uit zes aan elkaar geplakte bladen. Onder deze kaart
is geplakt Memorie (...) dienende tot verklaringe; met: Byvoegsel tot
Occasie van het herdrukken van deze Kaart in den Jaare 1757. Randen
beschadigd (gedrukte kaart)
Signatuur Generaliteitsland Brabant / Oost / Langstraat / 1757 (1)
Datering 1757
Geografie Generaliteitsland Brabant / Oost / Langstraat
Opmerkingen Zie ook: Generaliteitsland Brabant, Oost, Langstraat, 1658 (1)
Maker Bastingius, J.
Functie landmeter
Schaal 23.2 cm. = Dese Linie is
int geheel Langh 1600 Rynlantse Roeden sijnde een uyr gaans
Oriëntatie Zuiden boven
Kenmerk kopergravure
Afmeting 60 x 136
Instelling UvT
Collectie Brabant-Collectie
Hoofdpagina
beeld
beschrijving
nieuw venster | < vorig item | volgend item >