Hoofdpagina
beeld
beschrijving
nieuw venster | < vorig item | volgend item >
   
 
Titel Afmeetinge van alsulke Velden, Dijken, Wegen en Uitwateringen, als by dese Kaarte vertoont word, nemenden zijn begin van de stad van s'Hertogen-bosch, langs de Loonse Vaart tot aan de Houvenaars Dijk, en hebben aldaar bevonden in den voorsz. Dijk twee Inbraacken, mitsgaders nog vier inbraacken daar ontrent gelegen, dewelke door de hoog Wateren van desen Jare 1658 [...] geteykent [...] alles met de Rhijnlantsche Mate, Anno 1658. [...] welke voorsz Meetinge en Afpeylinge by mijn onderschrevene is gedaan, door Ordre van de E: Heere Magistraten der Hooft-Stad s'Hertogenbosch-bosch. By myn J. Bastingius geswooren en geadmitteert landmeeter, 1658
Beschrijving Zes aaneengeplakte bladen van 29.5 x 45.5 cm. Rechtsboven
in kader de tekst Afmeetinge ... Lantmeeter, 1658 en legenda; op
linkerboven kaart, rechtsboven kompasroos; middenonder schaal. Onder de
kaart is geplakt Memorie (...) dienende tot verklaringe (...) uitgegeven
te 's-Hertogenbosch bij J. Scheffer, 1701. Los bij deze kaart is gevoegd
eenzelfde Memorie, zonder uitgever en datum (gedrukte kaart)
Signatuur Generaliteitsland Brabant / Oost / Langstraat / 1658 (1)
Datering 1758
Geografie Generaliteitsland Brabant / Oost / Langstraat
Opmerkingen Zie ook Generaliteitsland
Brabant, Oost, Langstraat, 1757 (1) / 1757 (1) (bis)
Maker Bastingius, J.
Functie landmeter
Schaal 23.2 cm. = Dese Linie is
int geheel Langh 1600 Rynlantse Roeden sijnde een uyr gaens
Oriëntatie Zuiden boven
Kenmerk kopergravure
Afmeting 60 x 136
Instelling UvT
Collectie Brabant-Collectie
Hoofdpagina
beeld
beschrijving
nieuw venster | < vorig item | volgend item >